3Ds Max KISAYOLLARI / 3Ds Max HOTKEYS


-1

3Ds Max KISAYOLLARI / 3Ds Max HOTKEYS

 

ÇALIŞMA ALANI KISAYOLLARI / VİEWPORT HOTKEYS

T Üst Görünüş / Top View
B Alt Görünüş / Bottom View
L Sol Görünüş / Left View
F Ön Görünüş / Front View
C Kamera Görünüşü / Camera View
P Perspektif Görünüş / Perspective View
D Görünüm Alanını Etkisiz Hale Getirme / Disable Viewport
Mouse Tekerlek Tuşu Görünüm Alanında Kayma / Pan Tool
Alt+ Mouse Tekerlek Tuşu Seçili Obje Etrafında Dönme / Orbit
Mouse Tekerlek Çevirme Yakınlaştırma  / Zoom İn – Out 
Z Seçili Objeye Yaklaşma / Zoom On Currently Selected Object
SHIFT + CTRL + Z Tüm Çalışma Alanına Yaklaşma / Zoom All
ALT + W Görünüm Alanını Büyütme / Küçültme / Maximize – Minimize Viewport

SEÇİM ARAÇLARI / SELECTİON TOOLS

H Sahneden Seçim Ekranı / Select From Scene Dialog
ALT + L  Alt Obje Döngülü Seçim / Select Sub Object Loop
ALT + R Alt Obje Yuvarlak Seçim / Select Sub Object Ring
CTRL + A Tümünü Seç / Select All
CTRL + D Tüm Seçimi İptal Et / Deselect All
CTRL + I Alt Seçimin Tersini Seç / Invert Current Sub Object Selection
CTRL + PAGE UP Poligon Seçim Alanını Büyüt / Grow Polygon Selection
CTRL + PAGE DOWN Poligon Seçim Alanını Küçült / Shrink Polygon Selection
CTRL’ YE BASILI TUTUP TIKLAMAK Seçime Ekle / Add To Selection
ALT’A BASILI TUTUP TIKLAMAK Seçimden Çıkar / Remove From Selection
SPACE TUŞU Seçili Objeyi Kitleme / Selection Lock Toggle

 

IŞIKLAR / LİGHTS

SHIFT + L Işıkları Gizle / Hide Lights Toogle

 

F TUŞLARI / F KEYS

F1 Yardım / Help
F2 Seçili Yüzeyler Gölge Olarak Gösterme / Shade Selected Faces Toggle
F3 Wireframe – Smooth, Highlights Görünüm Seçeneği / Wireframe – Smooth + Highlights Toggle
F4 Köşe Hatları Gösterildiği Görünüm / View Edged Faces Toggle
F9 Render / Render
F10 Render Ayar Menüsü / Render Setup Menü
F12 Düzenleme Giriş Alanı / Transform Type – in Dialog

 

GÖRÜNÜM SEÇENEKLERİ / DİSPLAY OPTİONS

G Grid Çizgilerini Açma / Show – Hide Grid
J Seçim Kutusunu Açma / Show – Hide Sellection Bracket
X Gizmo Simgesini Açma – Kapama / Gizmo Display Toggle On – Off
ALT + B Görünüm Alanı Arkaplan Menüsü / Viewport Background Dialog
ALT + Q İzole Modda Çalışması / Isolation Mode
ALT + X Seçili Objeyi Şeffaf Hale Getirme / Display Selected Object As See – Through
ALT + H Seçilen Poligonları Sakla / Hide Selected Polygons
ALT + I Seçili Olmayan Poligonları Sakla / Hide Unselected Polygons
ALT + V Saklı Poligonları Gösterme / Unhide Hidden Polygons
ALT + F Görünümü Render Boyutunda Göster / Show Safe Frames Toggle

 

RENDER VE ÇEVRE KISAYOLLARI / ENVİRONMENT & RENDERİNG HOTKEYS

F9 Render 
F10 Render Ayarları Menüsü / Render Setup Menü
8 Çevre ve Efektler Menüsü / Environment and Effects Dialog
0 Texture Render Ekranı / Render to Texture Dialog
SHIFT + Q Hızlı Render / Quick Render

 

KAMERA KISAYOLLARI / CAMERA HOTKEYS

C Kamera Görünümüne Geçme / Switch  To Camera View
CTRL + C  Seçili Görünümden Kamera Oluştur /  Create Camera From Current View
SHIFT + C Kameraları Gizle / Hide Cameras

 

OBJE SEÇİM ARAÇLARI / OBJECT SELECTİON AND TRANSFORMATİON TOOLS

Q Seçim Aracı  / Sellect
W Seç ve Taşı  / Sellect
E Seç ve Döndür / Sellect and Rotate
R Seç ve Boyutlandır /  Sellect And Scale

OBJE DÜZENLEME ARAÇLARI / OBJECT EDİTİNG TOOLS

A Açı ile Snap Açma Kapama /  Angle Snap Toggle
S Snap Açma Kapama / Snap Toggle
ALT + A  Align Seçim Aracı / Align Tool
ALT + P Seçili Sınır (Sınır) Arasını Cap ile Kapatma / Cap Polygon For Current Border Selection
ALT + C Seçili Poligonu Kesme / Cut Poly Tool
ALT + V Seçili Objeyi Çoğaltma / Clone Selected Object
SHIFT + E Seçili Poligonlar için Extrude Komutu / Extrude Selected  Polygon

 

ALT OBJE SEÇİM MODLARI / SUB OBJECT SELECTİON MODES

1  Vertex Seçim Modu
2 Kenar Seçim Modu
3 Sınır Seçim Modu
4 Poligon Seçim Modu
5 Element Seçim Modu

 

DİĞER KISAYOLLARI / OTHER HOTKEYS

CTRL + N Yeni Dosya / New File
CTRL + O Dosya Açma / Open File
CTRL + S Dosya Kaydetme / Save File
CTRL + X Uzman Moduna Geçiş / Expert Mode Toggle
– & – Gizmo Boyutunu Büyütüp Küçültme / İncrease and Decrease Gizmo Size
7 İstatistik Alanını Açıp Kapama / Toggle “Show Statistics”

 

 MALZEME KISAYOLLARI / MATERİAL HOTKEYS

M Malzeme Editörünü Açma / Material Editor

 

  • 3Ds Max Nedir ?  3Ds Max Programını Nasıl İndirebilirim ? 3Ds Max Programını Nasıl Kurabilirim ? 3ds Max Programını Nerden Öğrenebilirim ?  Hepsinin cevabını buradan bulabilirsiniz.

 

Proje Kampüs Destek Ekibi Mesajı

Paylaşarak Bizlere Destek Olduğunuzdan Dolayı Proje Kampüs Ekibi Olarak Teşekkür’ü Bir Borç Biliriz. Sağlıcakla Kalınız.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

-1
Çağrı Enes YARDIMCIOĞLU

0 yorumlar

Proje Kampüs Yayın Hakları Gizlidir.